Koniec gadania, czas na działania!

Zadbanie o wzajemną dostępność biznesu i edukacji, stworzenie warunków do budowania długotrwałych relacji, wzajemne poznanie potrzeb i możliwości oraz wymiany wiedzy. To główne cele, które stały u podstaw stworzenia zakończonego w czerwcu pilotażowego programu mentoringu odwróconego między osobami z działów HR a szkolnymi doradczyniami zawodowymi.

Realizacja programu dała nam możliwość przetestowania w praktyce rozwiązań, o których wcześniej rozmawialiśmy z przedstawicielami pomorskich firm i gdańskich szkół ponadpodstawowych w ramach projektu „NOW – zawodowe wyzwania nowej generacji”.

 

Między nami ekspertami

Program zakładał wymianę wiedzy i doświadczeń ekspertów w dwóch kierunkach, z biznesu do edukacji i odwrotnie. Wykorzystaliśmy metodę mentoringu odwróconego, ponieważ jest dostosowany dla osób, które dobrze znają własną organizację, ale brakuje im wiedzy z innych sektorów. Dla nauczycieli i nauczycielek biorących udział w programie cenne było poznanie oczekiwań pracodawców „z pierwszej ręki”, a dla przedstawicieli i przedstawicielek biznesu ciekawym doświadczeniem była możliwość prowadzenia zajęć z młodzieżą szkolną, z wykorzystaniem narzędzi HR.

 

Para dobrze dobrana

Pary mentoringowe były dobierane według potrzeb i oczekiwań zgłaszanych podczas rekrutacji. Uwzględnialiśmy doświadczenie zawodowe oraz zainteresowania Mentorów, Mentorek i Mentees.

 

Staraliśmy się również zaaranżować pary w taki sposób, aby profil firmy Mentora/Mentorki był zbieżny z kierunkami kształcenia w szkole, w której pracuje Mentee. Nasz klucz doboru uwzględniający różnorodne kryteria okazał się dobrym pomysłem, co wielokrotnie podkreślali uczestniczy i uczestniczki programu. Na poziomie indywidualnym wspierał budowanie relacji w parze mentoringowej, a jednocześnie na poziomie szkoła/firma pozwalał na ewentualne planowanie dłuższej współpracy już po zakończeniu samego programu mentoringowego. Każda para samodzielnie wybierała do pracy obszary tematyczne, które były dla nich najważniejsze.

Nie taki biznes straszny, jak go szkoły widzą (i odwrotnie)

Wiele firm już teraz zdaje sobie sprawę, że kierowanie działań employer brandingowych do studentów i studentek nie wystarcza. Uczniowie i uczennice ze szkół średnich są jeszcze przed wyborem dalszej drogi edukacji. Jeśli firmy zdołają zainteresować młodzież swoją branżą, jest duża szansa, że będzie się ona rozwijać w danym kierunku. Dzięki temu, za kilka lat na rynku będzie więcej kandydatów, których wystarczy do zapełnienia wakatów w wielu firmach.

„Zdałam sobie sprawę jako pracodawca, że aby pozyskać dobrego pracownika, już trochę wcześniej trzeba zacząć działać i pomóc go trochę sobie wychować” – Katarzyna Durczyńska, Zastępca Dyrektora Hotelu Qubus Hotel oraz nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

Nie sprint, a maraton

Ważnym aspektem, na który zwracali uwagę przedstawiciele i przedstawicielki firm, jest fakt, że kontakt młodzieży szkolnej z rynkiem pracy powinno się planować jako proces, a nie jako jednorazowe doświadczenie. Dotyczy to zwłaszcza liceów. Oczywiście zupełnie inną sprawą jest takie zaplanowanie działań, aby pozwalały na pogodzenie intensywnego programu nauczania z wizytami w firmach. W tym wypadku potrzebne jest zrozumienie wartości takich kontaktów przez całe środowisko szkolne. Dlatego w ramach projektu NOW równolegle do programu mentoringu odwróconego prowadziliśmy spotkania konsultacyjne dla dyrektorów i dyrektorek szkół oraz warsztaty dla gron pedagogicznych.

 

Jak najwięcej dla młodzieży

Mimo, iż uczniowie i uczennice nie byli planowani jako bezpośredni uczestnicy i uczestniczki programu mentoringowego, to w kilku przypadkach Mentorzy i Mentees włączali młodzież w część działań, np. wizyty w firmach i spotkania z szerszym gronem pracowników czy warsztaty prowadzone przez Mentorów w klasach. Hasło „jak najwięcej dla młodzieży” było ważnym wyznacznikiem kierunków mentoringu dla nauczycieli w roli Mentees.

 

8 godzin na dobry początek – kilka wypracowanych pomysłów

Każda z par mentoringowych spotykała się przez 8 godzin. W tym czasie Mentorzy, Mentorki i Mentees wspólnie pracowali nad poszerzeniem oferty szkół w zakresie wspierania młodzieży w rozwoju kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Kilka par zaplanowało długoterminową współpracę szkół i firm. Możemy też już teraz pochwalić się stworzonymi przez pary pomysłami:

  • Mentorka – Karolina Szykuła-Wróblewska (HR Business Partner w Asseco Data Systems) i Mentee – Iwona Maciesza-Maślanka (doradczyni zawodowa, kierownik praktycznej nauki zawodu w Pomorskich Szkołach Rzemiosł im. Wiesława Szajdy)

Karolina i Iwona wspólnie pracowały nad pomysłami dla uczniów z klas o profilach informatycznych. Przyglądały się najczęstszym problemom, jakie pojawiały się w trakcie poszukiwania firm IT chętnych na przyjęcie praktykantów ze szkoły. Mentorka i Mentee przeredagowały plan praktyk tak, aby bardziej przystawał on do bieżących potrzeb biznesu i rynku pracy w branży. Rozpisały działania dla uczniów na wszystkich etapach nauki w szkole. W dalszych planach jest zawarcie umowy współpracy między firmą a szkołą oraz organizacja wizyt uczniów w firmie i zajęcia praktyczne dla młodzieży z pracownikami Asseco Data Systems S.A.

  • Mentorka –Joanna Kamińska (Dyrektor HR w Trojmiasto.pl) i Mentee – Sławomira Taratura (doradczyni zawodowa, pedagog w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza w Gdańsku)

Joanna i Sławomira wspólnie pracowały nad stworzeniem stałego programu działań w zakresie doradztwa zawodowego dla liceum. Dla każdego rocznika przygotowały inną tematykę, zaczynając od identyfikowania mocnych stron, poprzez poznawania różnych możliwości zawodowych, aż do przygotowania się do wejścia na rynek pracy. W programie uwzględniły również współpracę z zewnętrznymi ekspertami z biznesu.

  • Mentorka – Elżbieta Wojciszke(Specjalistka ds. rekrutacji w Fundacji Grupy ERGO Hestia Integralia) i Mentee – Justyna Zając (Kierownik Szkolenia Praktycznego z Szkołach  Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku)

Elżbieta i Justyna wspólnie pracowały nad wprowadzeniem zmian do procesu dopasowania praktyk do indywidualnych predyspozycji uczniów i uczennic. Szukały pomysłów na sposoby dobierania pracodawców tak, aby szkoła miała pewność, że stworzą młodzieży właściwe warunki do rzetelnego przeprowadzenia praktyk.

  • Mentor – Arkadiusz Gasperczyk(Senior HR Manager w Wipro IT Services Poland) i Mentee – Ewa Gorycka (nauczycielka języka niemieckiego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku, początkująca doradczyni zawodowa)

Arkadiusz i Ewa stworzyli formularz potrzeb związanych z doradztwem zawodowym skierowany do uczniów i uczennic liceum, w którym pracuje Ewa. Odpowiedzi młodzieży mają być uwzględnione w dalszym tworzeniu planu doradztwa w V LO. Na razie para mentoringowa opracowała wstępny zarys zmian w planie doradztwa zawodowego, uwzgledniający zaangażowanie absolwentów, rodziców oraz organizacje, instytucje i firmy.

 

Program mentoringu odwróconego między przedstawicielami i przedstawicielkami firm oraz szkolnymi doradczyniami zawodowymi okazał się doskonałą metodą do budowania długotrwałych relacji między edukacja a biznesem i wymiany aktualnej wiedzy. Metoda pozwoliła na zaspokojenie indywidualnych potrzeb uczestników i uczestniczek oraz w dalszej perspektywie planowanie współpracy szkół i firm.

 

 

***

Projekt „NOW – zawodowe wyzwania nowej generacji” sfinansowano ze środków Miasta Gdańska. Organizatorem był Inkubator Starter.

Tekst: Aleksandra Abakanowicz – koordynatorka projektu | Inkubator Starter