1 metoda, wiele możliwości czyli podsumowanie tegorocznej edycji programu mentoringu odwróconego

1 metoda; 10 par mentoringowych; 20 osób (10 z gdańskich szkół ponadpodstawowych i 10 z działów HR pomorskich firm); ponad 80 godzin spotkań; łącznie 335,5 lat doświadczenia zawodowego.

Tak w skrócie wyglądają  statystyki programu mentoringu odwróconego odbywającego się w ramach tegorocznej edycji projektu „NOW – zawodowe wyzwania nowej generacji”. Ale statystyki to zdecydowanie za mało aby podsumować to, co zadziało się w ramach współpracy osób z biznesu i gdańskich szkół ponadpodstawowych przez ostatnie 4 miesiące.

Każda para pracowała nad stworzeniem pomysłu na działania wspierające młodzież z konkretnej szkoły, w odkrywaniu oraz rozwoju potencjału i kompetencji. W projekcie był czas na wzajemne poznanie, wymianę doświadczeń i wspólne poszukiwanie rozwiązań opartych na zasobach szkół i dobrych praktykach z biznesu.

W czwartek, 15 czerwca 2023 roku, w godz. 08:30-11:30 odbędzie się spotkanie podsumowujące współpracę. Pary opowiedzą o swoich pomysłach i podzielą się doświadczeniami i uwagami.

W trakcie spotkania będzie czas na poszerzenie sieci kontaktów zarówno wśród osób ze szkół, jak i biznesu a także wspólną kawę i śniadanie.

Chęć udziału w spotkaniu można zgłosić do koordynatorki projektu – Aleksandry Abakanowicz (mail: a.abakanowicz@inkubatorstarter.pl) do 12 czerwca 2023 r. go godz. 16:00.

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.