Zawodowe wyzwania
nowej generacji

NOW to projekt skierowany do kadry gdańskich szkół ponadpodstawowych (nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych, pedagogów, dyrektorów), przedstawicieli rynku pracy oraz młodzieży.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie w najbliższym czasie czekają społeczeństwo oraz przedsiębiorców już dzisiaj chcemy podjąć temat lepszego dopasowania kompetencji i umiejętności młodzieży do potrzeb obecnego i przyszłego rynku pracy.

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Dalej
Strona głowna

O projekcie

Projekt NOW - zawodowe wyzwania nowej generacji jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany, które dotykają społeczeństwo, edukację oraz rynek pracy

Nowe wyzwania i potrzeby wymagają nowych umiejętności i kompetencji u przedsiębiorców, nauczycieli i młodzieży - czyli przyszłych pracowników.
Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli i doradców zawodowych z gdańskich szkół ponadpodstawowych (techników, liceów, szkół branżowych) oraz przedstawicieli pomorskiego rynku pracy. Poprzez spotkania i warsztaty wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania jak szkoła może wspierać rynek pracy, a rynek pracy szkołę w rozwoju przyszłych pracowników.

W drugim etapie projektu przygotowaliśmy dla Państwa:
- 4 debaty ekspertów z rynku pracy i edukacji
- warsztaty dla młodzieży
- spotkania z ekspertami z rynku pracy w szkołach

Czas trwania drugiego etapu projektu grudzień 2020 r. - czerwiec 2021 r.

Patronat merytoryczny Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

SPOTKANIA EKSPERTÓW
W FORMULE THINK TANK

Zapraszamy na spotkanie eksperckie (w formule think tank) pomiędzy ekspertami ze świata edukacji i rynku pracy, które posłużą wielopłaszczyznowej wymianie spostrzeżeń i doświadczeń obu środowisk. Spotkania będą moderowane przez dwie doświadczone doradczynie zawodowe, które od kilku lat aktywnie śledzą i badają grunt relacji pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami.

Podczas debat eksperci rynku pracy i nauczyciele (eksperci od pracy z młodzieżą) będą rozmawiać o swoich doświadczeniach i wiedzy dotyczącej funkcjonowania młodzieży w szkole i na rynku pracy.

Celem spotkań jest udrażnianie kanałów komunikacji pomiędzy szkołą i rynkiem pracy, stworzenie lokalnej platformy ekspertów, na której te dwa środowiska mogą się spotkać aby wspólnie poszukać odpowiedzi na pytania jak szkoła może wspierać rynek pracy, a rynek pracy szkołę w rozwoju przyszłych pracowników.

Poszukując relacji, konfrontując racje - na styku potrzeb - jak chcemy budować płaszczyznę współpracy pomiędzy szkołą a biznesem?

16 - 1816 - 18 26.01.202126.01.2021
ZAPISZ SIĘ

Poszukując relacji, konfrontując racje - jaki jest młody pracownik/absolwent? kim jest? jak go widzimy w praktyce a jak opisują go raporty i badania

04.11.202004.11.2020
CZYTAJ RAPORT

Poszukując relacji - konfrontując racje - w jakim środowisku młody człowiek kształtuje swoje kompetencje niezbędne na rynku pracy?

23.11.202023.11.2020
CZYTAJ RAPORT

WEBINARY

dla nauczycieli

Tajemnice języka biznesowego
Tajemnice języka biznesowego
Tajemnice języka biznesowego

Wychodząc na przeciw prośbom i potrzebom kadry nauczycielskiej zapraszamy na webinarium poświęcone językowi biznesu. Celem webinaria jest wyjaśnienie pojęć używanych w różnych obszarach rynku pracy.

Czytaj więcej

Webinarium “Tajemnice języka biznesowego” jest poświęcony zagadnieniu języka, który jest używany w kręgach biznesowych w ogłoszeniach o pracę czy opisie imprez branżowych. Celem webinaria jest wyjaśnienie pojęć używanych w różnych obszarach rynku pracy. Ich znajomość jest ważnym czynnikiem w poszukiwaniu zatrudnienia na współczesnym rynku pracy. Webinarium skierowany jest przede wszystkim do kadry szkół ponadpodstawowych (nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych).

Komunikacja kulturowa a wyzwania rynku pracy
Komunikacja kulturowa a wyzwania rynku pracy
Komunikacja kulturowa a wyzwania rynku pracy

Gdańskie firmy są uczestnikiem zglobalizowanej gospodarki wymaga to od pracowników umiejętności pracy z międzynarodowych zespołach łączących ludzi z różnych kultur.

Czytaj więcej

Webinarium poświęcony jest komunikacji międzykulturowej i pracy w zróżnicowanych kulturowo zespołach – umiejętnościach wymienianych jako jedna z kompetencji przyszłości. Odgrywają one ważną rolę w wielu obszarach współczesnego rynku pracy. Gdańskie firmy są uczestnikiem zglobalizowanej gospodarki – pracują dla zagranicznych klientów lub są częścią wielkich światowych marek. Wymaga to od pracowników umiejętności pracy z międzynarodowych zespołach łączących ludzi z różnych kultur, dlatego ważne jest rozwijanie świadomości tego zagadnienia wśród nauczycieli i młodzieży. Webinarium skierowany jest przede wszystkim do kadry szkół ponadpodstawowych (nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych).

Warsztaty

Dla Nauczycieli

Nowoczesne narzędzia rekrutacyjne
Nowoczesne narzędzia rekrutacyjne

Warsztat poświęcony będzie aktualnie wykorzystywanym narzędziom rekrutacyjnym sposobom weryfikacji kwalifikacji pracowników i przebiegu procesów rekrutacyjnych.

Czytaj więcej

Uczestnicy zdobędą wiedzę z obszaru HR – poznają sposoby weryfikacji kwalifikacji pracowników i przebiegu procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez działy HR trójmiejskich firm. Podczas warsztatów nauczyciele poznają narzędzia stosowane przez działy HR oraz zdobędą nowe zasoby do pracy z młodzieżą.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają dedykowane materiały edukacyjne, z których będą mogli korzystać podczas lekcji.

Warsztaty potrwają łącznie 8 godzin i odbędą się w dwóch częściach: 6 listopada w godzinach 15:00 – 19:00 oraz 7 listopada w godzinach 9:00-13:00.

Udział w warsztatach jest darmowy. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

ODBYŁY SIĘ ODBYŁY SIĘ

CV to za mało czyli marka osobista i wykorzystanie profili społecznościowych w poszukiwaniu pracy
CV to za mało czyli marka osobista i wykorzystanie profili społecznościowych w poszukiwaniu pracy

Warsztat poświęcony portalom służącym znajdowaniu pracy oraz budowaniu marki osobistej.

Czytaj więcej

Warsztaty poświęcone będą współczesnym trendom w poszukiwaniu pracy, które daleko odbiegają od tradycyjnych CV, które uczniowie nadal tworzą na lekcjach. Ważne jest aby nauczyciele poznali portale służące znajdowaniu pracy oraz zasady budowania marki osobistej młodego pracownika. Znajomość tych zagadnień pozwoli przygotować uczniów do aktywnego poszukiwania pracy zgodnej z zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają dedykowane materiały edukacyjne, z których będą mogli korzystać podczas lekcji.

Udział w warsztatach jest darmowy. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

ODBYŁY SIĘ ODBYŁY SIĘ

Warsztaty

Dla Uczniów

W ramach projektu NOW w kilku różnych gdańskich szkołach ponadpodstawowych zorganizujemy 5 warsztatów dla młodzieży. Zgłoszenia grup na warsztaty będą dokonywać nauczyciele.
Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów, na co dzień współpracujących z biznesem.

Podczas warsztatu budowania marki osobistej uczniowie poznają zasady budowania marki osobistej oraz dowiedzą się, jak tworzyć treści w mediach społecznościowych, żeby zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy zgodnej z umiejętnościami i predyspozycjami zawodowymi.
Natomiast podczas warsztatów z HRowcami młodzież będzie mogła skonfrontować swoje zasoby z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz przećwiczy prezentowanie swoich kompetencji podczas “próbnych” rozmów kwalifikacyjnych. Warsztat prowadzony będzie przez pracowników HR gdańskich firm.

Więcej informacji i zapisy ruszą na początku 2021 roku.

Budowanie marki osobistej
Budowanie marki osobistej

Więcej informacji zostanie podanych na początku 2021 roku.

Czytaj więcej

Więcej informacji zostanie podanych na początku 2021 roku.

wkrótce wkrótce

Poznaj techniki rekrutacji
Poznaj techniki rekrutacji

Więcej informacji zostanie podanych na początku 2021 roku.

Czytaj więcej

Więcej informacji zostanie podanych na początku 2021 roku.

wkrótce wkrótce

Zaproś eksperta do swojej klasy

Baza ekspertów

W ramach projektu NOW nauczyciele mogli zaprosić na lekcje ekspertów, reprezentujących różne branże pomorskiego rynku pracy: usługi dla biznesu, IT, sektor morski, sektor logistyczny, elektronika, biotechnologia, turystyka, energetyka, ochrona środowiska.
Spotkania zostaną przeprowadzone w ramach dowolnych lekcji, po wcześniejszym wybraniu przez nauczyciela eksperta z naszej bazy. Nauczyciel i ekspert ustalą konkretną tematykę spotkania.

Każde spotkanie będzie mogło trwać max. 2 godziny. Termin i godzina spotkania będą ustalane indywidualnie podczas zapisów.

Więcej informacji i zapisy ruszą na początku 2021 roku.

Strona głowna

ekspert

ekspert

ekspert