Zawodowe wyzwania
nowej generacji

NOW to projekt skierowany do kadry gdańskich szkół ponadpodstawowych (nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych, pedagogów, dyrektorów), przedstawicieli rynku pracy oraz młodzieży.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie w najbliższym czasie czekają społeczeństwo oraz przedsiębiorców już dzisiaj chcemy podjąć temat lepszego dopasowania kompetencji i umiejętności młodzieży do potrzeb obecnego i przyszłego rynku pracy.

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Dalej
Strona głowna

O projekcie

Projekt NOW - zawodowe wyzwania nowej generacji jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany, które dotykają społeczeństwo, edukację oraz rynek pracy

Nowe wyzwania i potrzeby wymagają nowych umiejętności i kompetencji u przedsiębiorców, nauczycieli i młodzieży - czyli przyszłych pracowników.
Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli i doradców zawodowych z gdańskich szkół ponadpodstawowych (techników, liceów, szkół branżowych) oraz przedstawicieli pomorskiego rynku pracy. Poprzez spotkania i warsztaty wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania jak szkoła może wspierać rynek pracy, a rynek pracy szkołę w rozwoju przyszłych pracowników.

W drugim etapie projektu przygotowaliśmy dla Państwa:
- 4 debaty ekspertów z rynku pracy i edukacji
- warsztaty dla młodzieży
- spotkania z ekspertami z rynku pracy w szkołach

Czas trwania drugiego etapu projektu grudzień 2020 r. - czerwiec 2021 r.

Patronat merytoryczny Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

SPOTKANIA EKSPERTÓW
W FORMULE THINK TANK

Zapraszamy na spotkanie eksperckie (w formule think tank) pomiędzy ekspertami ze świata edukacji i rynku pracy, które posłużą wielopłaszczyznowej wymianie spostrzeżeń i doświadczeń obu środowisk. Spotkania będą moderowane przez dwie doświadczone doradczynie zawodowe, które od kilku lat aktywnie śledzą i badają grunt relacji pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami.

Podczas debat eksperci rynku pracy i nauczyciele (eksperci od pracy z młodzieżą) będą rozmawiać o swoich doświadczeniach i wiedzy dotyczącej funkcjonowania młodzieży w szkole i na rynku pracy.

Celem spotkań jest udrażnianie kanałów komunikacji pomiędzy szkołą i rynkiem pracy, stworzenie lokalnej platformy ekspertów, na której te dwa środowiska mogą się spotkać aby wspólnie poszukać odpowiedzi na pytania jak szkoła może wspierać rynek pracy, a rynek pracy szkołę w rozwoju przyszłych pracowników.

Poszukując relacji, konfrontując racje - Kim dla siebie jesteśmy?

21.04.202121.04.2021
CZYTAJ RAPORT

Poszukując relacji - konfrontując racje - małe i średnie przedsiębiorstwa we współpracy ze szkołami - potrzeba czy rzeczywistość?

24.03.202124.03.2021
CZYTAJ RAPORT

Poszukując relacji, konfrontując racje - czekamy na siebie nawzajem, czyli o dostępności i komunikacji między edukacją a biznesem

24.02.202124.02.2021
CZYTAJ RAPORT

Poszukując relacji, konfrontując racje - jak chcemy budować płaszczyznę relacji pomiędzy szkołą a biznesem?

26.01.202126.01.2021
CZYTAJ RAPORT

Poszukując relacji, konfrontując racje - jaki jest młody pracownik/absolwent? kim jest? jak go widzimy w praktyce a jak opisują go raporty i badania

04.11.202004.11.2020
CZYTAJ RAPORT

Poszukując relacji - konfrontując racje - w jakim środowisku młody człowiek kształtuje swoje kompetencje niezbędne na rynku pracy?

23.11.202023.11.2020
CZYTAJ RAPORT

WEBINARY

dla nauczycieli

Tajemnice języka biznesowego
Tajemnice języka biznesowego
Tajemnice języka biznesowego

Wychodząc na przeciw prośbom i potrzebom kadry nauczycielskiej zapraszamy na webinarium poświęcone językowi biznesu. Celem webinaria jest wyjaśnienie pojęć używanych w różnych obszarach rynku pracy.

Czytaj więcej

Webinarium “Tajemnice języka biznesowego” jest poświęcony zagadnieniu języka, który jest używany w kręgach biznesowych w ogłoszeniach o pracę czy opisie imprez branżowych. Celem webinaria jest wyjaśnienie pojęć używanych w różnych obszarach rynku pracy. Ich znajomość jest ważnym czynnikiem w poszukiwaniu zatrudnienia na współczesnym rynku pracy. Webinarium skierowany jest przede wszystkim do kadry szkół ponadpodstawowych (nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych).

Komunikacja kulturowa a wyzwania rynku pracy
Komunikacja kulturowa a wyzwania rynku pracy
Komunikacja kulturowa a wyzwania rynku pracy

Gdańskie firmy są uczestnikiem zglobalizowanej gospodarki wymaga to od pracowników umiejętności pracy z międzynarodowych zespołach łączących ludzi z różnych kultur.

Czytaj więcej

Webinarium poświęcony jest komunikacji międzykulturowej i pracy w zróżnicowanych kulturowo zespołach – umiejętnościach wymienianych jako jedna z kompetencji przyszłości. Odgrywają one ważną rolę w wielu obszarach współczesnego rynku pracy. Gdańskie firmy są uczestnikiem zglobalizowanej gospodarki – pracują dla zagranicznych klientów lub są częścią wielkich światowych marek. Wymaga to od pracowników umiejętności pracy z międzynarodowych zespołach łączących ludzi z różnych kultur, dlatego ważne jest rozwijanie świadomości tego zagadnienia wśród nauczycieli i młodzieży. Webinarium skierowany jest przede wszystkim do kadry szkół ponadpodstawowych (nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych).

Dobre praktyki

Dla szkół biznesu i NGO

JAK MÓWIĆ DO SZKÓŁ, ABY NASZE WIADOMOŚCI NIE UTONĘŁY W DZIESIĄTKACH MAILI?
JAK MÓWIĆ DO SZKÓŁ, ABY NASZE WIADOMOŚCI NIE UTONĘŁY W DZIESIĄTKACH MAILI?

RADY DLA BIZNESU I NGO

Czytaj więcej

Nawiązując współpracę ze szkołą, podobnie jak w biznesie, warto wykorzystać sieć znajomych – może ktoś w Twoim otoczeniu zna osoby ze szkoły, z którą chcesz nawiązać kontakt.  Jeśli nie, wspólnie z ekspertami przygotowaliśmy zestaw kilku przydatnych dobrych praktyk.

JAK MÓWIĆ DO FIRM, ABY NASZE WIADOMOŚCI NIE UTONĘŁY W DZIESIĄTKACH MAILI?
JAK MÓWIĆ DO FIRM, ABY NASZE WIADOMOŚCI NIE UTONĘŁY W DZIESIĄTKACH MAILI?

RADY DLA SZKÓŁ

Czytaj więcej

Nawiązując współpracę z firmą, warto wykorzystać sieć znajomych i rodziny uczniów – może ktoś w Twoim otoczeniu zna osoby z firmy, z którą chcesz nawiązać kontakt.
Jeśli nie, wspólnie z ekspertami przygotowaliśmy zestaw dobrych praktyk w tym zakresie.

CO ZROBIĆ, ŻEBY PRAKTYKI BYŁY DLA MŁODEJ OSOBY DOBRYM I OWOCNYM DOŚWIADCZENIEM?
CO ZROBIĆ, ŻEBY PRAKTYKI BYŁY DLA MŁODEJ OSOBY DOBRYM I OWOCNYM DOŚWIADCZENIEM?

WSKAZÓWKI DLA SZKÓŁ I BIZNESU

Czytaj więcej

Szanowny Dyrektorze, Szkolny Opiekunie Praktyk, Szkolny Doradco Zawodowy, zanim wyślesz uczniów na praktyki do firmy, ustal z pracodawcą i opiekunem praktyk w zakładzie pracy zasady komunikacji. Umówcie się, jak często będziecie w kontakcie, kiedy wszystko przebiega bez zakłóceń. Uzgodnijcie procedurę przebiegu informacji, kiedy pojawią się problemy – np. w przypadku, kiedy uczeń przestaje uczęszczać na praktyki. Kto, kogo i kiedy informuje? Jakie są kolejne działania?

Wspólnie z opiekunem praktyk w zakładzie pracy ustalcie chociaż ramowy plan zadań dla praktykanta.

Ułóżcie plan praktyki bazując na aktualnych projektach firmy. Niniejsze zestawienie dobrych praktyk podzielone jest na porady dla szkół oraz wskazówki dla firm.

Warsztaty

Dla Uczniów / Nauczycieli

W ramach projektu zostały zorganizowane 2 warsztaty online wzbogacające wiedzę i warsztat pracy nauczycieli i osób zajmujących się doradztwem zawodowym w szkołach. Zakres warsztatów dotyczył tematu „Świat zawodów i rynek pracy” i zostały przeprowadzony przez ekspertki z obszaru biznesu, co zapewniło uczestnikom dostęp do najnowszej wiedzy z obszaru zapotrzebowania na kwalifikacje młodzieży.

NOW – to projekt w którym nie zabrakło aktywności również zostały zorganizowane aktywności dla młodzieży - w 10 szkołach ponadpodstawowych zostały przeprowadzone warsztaty dla młodzieży, w trakcie których uczniowie poznali zasady budowania marki osobistej oraz dowiedzieli się, jak tworzyć treści w mediach społecznościowych, żeby zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy zgodnej z umiejętnościami i predyspozycjami zawodowymi.

CV to za mało czyli marka osobista i wykorzystanie profili społecznościowych w poszukiwaniu pracy – DLA NAUCZYCIELI
CV to za mało czyli marka osobista i wykorzystanie profili społecznościowych w poszukiwaniu pracy – DLA NAUCZYCIELI

Warsztat poświęcony portalom służącym znajdowaniu pracy oraz budowaniu marki osobistej.

Czytaj więcej

Warsztaty poświęcone będą współczesnym trendom w poszukiwaniu pracy, które daleko odbiegają od tradycyjnych CV, które uczniowie nadal tworzą na lekcjach. Ważne jest aby nauczyciele poznali portale służące znajdowaniu pracy oraz zasady budowania marki osobistej młodego pracownika. Znajomość tych zagadnień pozwoli przygotować uczniów do aktywnego poszukiwania pracy zgodnej z zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają dedykowane materiały edukacyjne, z których będą mogli korzystać podczas lekcji.

Udział w warsztatach jest darmowy. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

ODBYŁY SIĘ ODBYŁY SIĘ

Nowoczesne narzędzia rekrutacyjne – DLA NAUCZYCIELI
Nowoczesne narzędzia rekrutacyjne – DLA NAUCZYCIELI

Warsztat poświęcony będzie aktualnie wykorzystywanym narzędziom rekrutacyjnym sposobom weryfikacji kwalifikacji pracowników i przebiegu procesów rekrutacyjnych.

Czytaj więcej

Uczestnicy zdobędą wiedzę z obszaru HR – poznają sposoby weryfikacji kwalifikacji pracowników i przebiegu procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez działy HR trójmiejskich firm. Podczas warsztatów nauczyciele poznają narzędzia stosowane przez działy HR oraz zdobędą nowe zasoby do pracy z młodzieżą.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają dedykowane materiały edukacyjne, z których będą mogli korzystać podczas lekcji.

Warsztaty potrwają łącznie 8 godzin i odbędą się w dwóch częściach: 6 listopada w godzinach 15:00 – 19:00 oraz 7 listopada w godzinach 9:00-13:00.

Udział w warsztatach jest darmowy. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

ODBYŁY SIĘ ODBYŁY SIĘ

Budowanie marki osobistej – DLA UCZNIÓW
Budowanie marki osobistej – DLA UCZNIÓW

Budowanie marki osobistej – czym jest i jak zbudować ją od podstaw?

Czytaj więcej

Podczas warsztatu, opowiadaliśmy czym jest marka osobista oraz w jaki sposób nasza aktywność w sieci i poza nią (np. poprzez udział w wydarzeniach stacjonarnych dedykowanych danej branży) może na nią wpłynąć. Omówiliśmy sobie również dostępne narzędzia, za pomocą których możemy efektywnie ją budować. Za pomocą dyskusji oraz dostępnych danych, przyjrzeliśmy się w jaki sposób tworzony przez nas wizerunek przekłada się na naszą widoczność na rynku pracy i dostępność dla potencjalnego pracodawcy.

Czas trwania warsztatów – 2 godziny lekcyjne

Zasady uczestnictwa w warsztatach dla młodzieży 

ODBYŁY SIĘ ODBYŁY SIĘ

Warsztaty z pracownikiem HR – DLA UCZNIÓW
Warsztaty z pracownikiem HR – DLA UCZNIÓW

Czego oczekują pracodawcy od swoich przyszłych pracowników i jak dobrze przygotować się do procesu rekrutacji.

Czytaj więcej

Na warsztacie przyjrzeliśmy się jakich kompetencji poszukują pracodawcy od osób rozpoczynających swoją karierę zawodową. Młodzież dowiedziała się na co zwrócić uwagę podczas sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej. Podczas ćwiczeń młodzież przekonała się, jak odnaleźć się w roli kandydata do pracy. Dowiedziała się, jakie myśli towarzyszą rekruterowi oraz waszemu przyszłemu przełożonemu.

Czas trwania 2 godziny lekcyjne.

Zasady uczestnictwa w warsztatach dla młodzieży 

ODBYŁY SIĘ ODBYŁY SIĘ

Zaproś eksperta do swojej klasy

Baza ekspertów

Zapraszamy szkoły ponadpodstawowe na bezpłatnie spotkania online młodzieży z ekspertami z różnych branż pomorskiego rynku pracy, m.in. z branży hotelarskiej, PR, logistycznej czy morskiej, prawniczej, turystycznej, biotechnologicznej, elektronicznej, IT.
Eksperci podzielą się uczniami swoimi doświadczeniami, opowiedzą o możliwościach oraz wyzwaniach reprezentowanych przez nich branż i odpowiedzą na pytania nurtujące młodzież

Spotkania zostaną przeprowadzone w ramach dowolnych lekcji, po wcześniejszym wybraniu przez uczniów i nauczyciela eksperta z naszej bazy.

Każde spotkanie będzie mogło trwać max. 2 godziny lekcyjne. Termin i godzina spotkania będą ustalane indywidualnie podczas zapisów.

Zapraszamy do zapisów!

Strona głowna