O projekcie

Głównym elementem projektu jest program mentoringowy łączący szkolnych doradców zawodowych (Mentees) z pracownikami działów HR pomorskich firm (Mentorami).

W trakcie projektu dobrani w pary przedstawiciele szkół i biznesu wspólnie stworzą pomysły na działania wspierające młodzież w odkrywaniu oraz rozwoju potencjału i kompetencji. Za inspirację posłużą dobre praktyki stosowane w firmach.

Celem projektu jest wspieranie doradztwa zawodowego w gdańskich szkołach ponadpodstawowych oraz budowanie relacji, wymiana wiedzy i doświadczeń między biznesem a edukacją.

Do udziału w projekcie zapraszamy:
- szkolnych doradców zawodowych, pedagogów, kierowników szkolenia praktycznego gdańskich, publicznych szkół ponadpodstawowych
- osoby pracujące w działach HR pomorskich firm z co najmniej 5 letnim doświadczeniem

Dodatkowe działania w projekcie prowadzone będą dla:
- dyrektorów i dyrektorek szkół biorących udział w projekcie
- uczniów i uczennic szkół biorących udział w projekcie

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.
Organizator: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER

Współautorkami koncepcji projektu są Anna Dukowska, Agnieszka Marusiak oraz Katarzyna Brachowska-Przeniosło.

Program mentoringu odwróconego – wymiana wiedzy ekspertów w dwóch kierunkach, z biznesu do edukacji i odwrotnie

 

Mentoring to forma wymiany wiedzy i doświadczeń bazująca na partnerskiej relacji między uczestnikami. Mentoring odwrócony, który proponujemy w projekcie NOW, jest przeznaczony dla osób z dużym doświadczeniem w swojej dziedzinie, które chcą poznać inne branże.

W projekcie NOW rolę mentorów i mentorek będą pełnić doświadczone osoby z działów HR pomorskich firm. Do roli mentees zapraszamy szkolnych doradców zawodowych, pedagogów, kierowników szkolenia praktycznego z gdańskich, publicznych szkół ponadpodstawowych, którzy chcą bliżej poznać współczesny rynek pracy i dowiedzieć się, co warto robić aby jak najlepiej wspierać rozwój uczniów i uczennic.

Harmonogram:

od 14 grudnia 2022 rekrutacja Mentorów i Mentees
31 stycznia 2023 – warsztaty dla Mentorów z biznesu
3 i 4 lutego 2023 warsztaty dla Mentees z edukacji
3 lutego 2023 – pierwsze wspólne spotkanie Mentorów/ek, Mentees, ekspertek i dyrektorów szkół

od 6 lutego do maja 2023:

  • indywidualne spotkania Mentorów i Mentees
  • sesje superwizyjne dla Mentorów i Mentees
  • spotkania konsultacyjne dla dyrektorów szkół
  • warsztaty narzędziowe dla Mentees

do 16 czerwca 2023 seminarium podsumowujące realizację programu

Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie podany do wiadomości uczestników i uczestniczek programu.

 

Aleksandra Abakanowicz
Aleksandra Abakanowicz
Koordynatorka projektu

tel. +48 731 65 85

Aktualności

Materiały do pobrania

Baza wiedzy

Raporty

Kim dla siebie jesteśmy - debata podsumowująca?

Czytaj raport

Małe i średnie przedsiębiorstwa we współpracy ze szkołami - potrzeba czy rzeczywistość?

Czytaj raport

Czekamy na siebie nawzajem, czyli o dostępności i komunikacji między edukacja a biznesem?

Czytaj raport

Jak chcemy budować płaszczyznę relacji między szkołą a biznesem?

Czytaj raport

Jaki jest młody pracownik/absolwent? Kim jest? Jak go widzimy w praktyce a jak opisują go raporty i badania?

Czytaj raport

W jakim środowisku młody człowiek kształtuje swoje kompetencje niezbędne na rynku pracy?

Czytaj raport

Dobre praktyki

Jak mówić do szkół, aby nasze wiadomości nie utonęły w dziesiątkach maili?

RADY DLA BIZNESU I NGO

Nawiązując współpracę ze szkołą, podobnie jak w biznesie, warto wykorzystać sieć znajomych – może ktoś w Twoim otoczeniu zna osoby ze szkoły, z którą chcesz nawiązać kontakt.  Jeśli nie, wspólnie z ekspertami przygotowaliśmy zestaw kilku przydatnych dobrych praktyk.

Pobierz materiał

Jak mówić do firm, aby nasze wiadomości nie utonęły w dziesiątkach maili?

RADY DLA SZKÓŁ

Nawiązując współpracę z firmą, warto wykorzystać sieć znajomych i rodziny uczniów – może ktoś w Twoim otoczeniu zna osoby z firmy, z którą chcesz nawiązać kontakt.
Jeśli nie, wspólnie z ekspertami przygotowaliśmy zestaw dobrych praktyk w tym zakresie.

Pobierz materiał

Co zrobić, żeby praktyki były dla młodej osoby dobrym i owocnym doświadczeniem?

WSKAZÓWKI DLA SZKÓŁ I BIZNESU

Szanowny Dyrektorze, Szkolny Opiekunie Praktyk, Szkolny Doradco Zawodowy, zanim wyślesz uczniów na praktyki do firmy, ustal z pracodawcą i opiekunem praktyk w zakładzie pracy zasady komunikacji.
Ułóżcie plan praktyki bazując na aktualnych projektach firmy. Niniejsze zestawienie dobrych praktyk podzielone jest na porady dla szkół oraz wskazówki dla firm.

Pobierz materiał

Nagrania webinarów

Tajemnice języka biznesowego

Wychodząc na przeciw prośbom i potrzebom kadry nauczycielskiej odbyło się webinarium poświęcone językowi biznesu. Celem webinaria było wyjaśnienie pojęć używanych w różnych obszarach rynku pracy.

Webinarium “Tajemnice języka biznesowego” było poświęcone zagadnieniu języka, który jest używany w kręgach biznesowych w ogłoszeniach o pracę czy opisie imprez branżowych. Celem webinaria było wyjaśnienie pojęć używanych w różnych obszarach rynku pracy. Ich znajomość jest ważnym czynnikiem w poszukiwaniu zatrudnienia na współczesnym rynku pracy. Webinarium skierowany było przede wszystkim do kadry szkół ponadpodstawowych (nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych).

Obejrzyj

Komunikacja kulturowa a wyzwania rynku pracy

Gdańskie firmy są uczestnikiem zglobalizowanej gospodarki wymaga to od pracowników umiejętności pracy z międzynarodowych zespołach łączących ludzi z różnych kultur.

Webinarium poświęcony było komunikacji międzykulturowej i pracy w zróżnicowanych kulturowo zespołach – umiejętnościach wymienianych jako jedna z kompetencji przyszłości. Odgrywają one ważną rolę w wielu obszarach współczesnego rynku pracy. Gdańskie firmy są uczestnikiem zglobalizowanej gospodarki – pracują dla zagranicznych klientów lub są częścią wielkich światowych marek. Wymaga to od pracowników umiejętności pracy z międzynarodowych zespołach łączących ludzi z różnych kultur, dlatego ważne jest rozwijanie świadomości tego zagadnienia wśród nauczycieli i młodzieży. Webinarium skierowany było przede wszystkim do kadry szkół ponadpodstawowych (nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych).

obejrzyj nagranie

Koordynatorka projektu