Dla nauczycieli – zostań Mentee

Jesteś szkolnym doradcą zawodowym, pedagogiem, wychowawcą a może organizujesz uczniom praktyki? Chciałbyś rozwinąć się zawodowo, nawiązać nowe znajomości w środowisku biznesowym, zdobyć aktualna wiedzę związaną z dzisiejszym rynkiem pracy oraz stworzyć nowe pomysły na działania wspierające rozwój kompetencji młodzieży?

Zostań Mentee w bezpłatnym Programie Mentoringu Odwróconego i skorzystaj z 8 godzin indywidualnych spotkań z doświadczonym pracownikiem działu HR?

 

Do roli Mentee zapraszamy osoby:

  • zatrudnione w gdańskich publicznych szkołach ponadpodstawowych (licea, technika, branżowe) na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego lub pełniące tę funkcję (pedagog, kierownik szkolenia praktycznego, wychowawca)
  • uczestniczące w tworzeniu i realizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
  • chętne aby tworzyć nowe pomysły na rozwijanie kompetencji młodzieży w oparciu o doświadczenia biznesu.

 

Korzyści dla Mentee:

  • rozwój osobisty i zawodowy
  • relacja z doświadczoną osobą z biznesu
  • wzmocnienie kompetencji z zakresu komunikacji i zarządzania zespołami
  • poszerzenie sieci kontaktów z osobami z edukacji i biznesu
  • dostęp do know-how Mentora i uzyskanie wiedzy nieformalnej i przekraczającej wiedzę standardową, możliwą do zdobycia na studiach z doradztwa zawodowego
  • pozyskanie praktycznej wiedzy o potrzebach i wymaganiach aktualnego rynku pracy i działaniach firm, które już dzisiaj realizują aby przygotować się do funkcjonowania na rynku pracy przyszłości
  • warsztaty wprowadzające do udziału w procesie mentoringowym

Zapraszamy do zapisów poprzez formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem: REGULAMIN

Jeśli masz pytania z chęcią na nie odpowiem:
a.abakanowicz@inkubatorstarter.pl