Działania dla szkoły

Wiedza i dobre praktyki z biznesu w Waszej szkole. Jak budować długotrwałe relacje między edukacją a biznesem? Jak pozyskać dla szkoły „know-how” z rynku pracy? Jak najlepiej wykorzystać potencjał grona pedagogicznego? Jak wspierać uczniów w rozpoznaniu ich zainteresowań i zasobów aby umieli świadomie dokonywać wyborów zawodowych w oparciu o możliwości jakie daje im świat?.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Chcesz wziąć udział w projekcie? Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Jesteś zainteresowany(a) projektem ale potrzebujesz więcej szczegółów? Skontaktuj się z koordynatorką:
• a.abakanowicz@inkubatorstarter.pl
• 58 731 65 85

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania podczas bezpośredniego spotkania w Twojej szkole.

O projekcie słowami uczestników i uczestniczek poprzedniej edycji:

„Dzięki projektowi postanowiliśmy wdrożyć w szkole system doradztwa w oparciu o firmy, w których pracują rodzice uczniów”.

Moja Mentee chciała dowiedzieć się, jak wyglądają rzeczywiste sposoby rekrutacji i trendy na rynku pracy. Razem z grupą 25 licealistów uczestniczyła w warsztatach dotyczących rynku IT. Oprócz mnie warsztaty prowadzili również moi koledzy z firmy – praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży”.

„Dopiero zaczęłam studia z doradztwa zawodowego, mój mentor wspiera mnie w odkrywaniu nowych narzędzi i nabieraniu kompetencji doradcy”.

„Moja Mentorka pomogła mi na nowo poczuć trójmiejski rynek pracy
i wspiera mnie przy tworzeniu narzędzi, abym mogła analizować
pracodawców pod kątem praktyk, na które wyślę uczniów”.

Działania dla szkoły obejmują:

  • 3 godziny indywidualnych sesji konsultacyjnych dla dyrektora/dyrektorki

W trakcie spotkań pomożemy w diagnozie możliwości rozwoju doradztwa zawodowego w Twojej szkole.

Dlaczego oprócz doradcy zawodowego zapraszamy do projektu dyrektora/dyrektorkę?

Długofalowym celem projektu jest wprowadzenie trwałej zmiany w realizacji zajęć doradztwa zawodowego w Twojej szkole. Zmiana w szkole nie może zajść bez dyrektora/ dyrektorki dlatego jego/jej udział w 3 jednogodzinnych spotkaniach jest niezbędny.

Doradztwo zawodowe ma wielki potencjał we wspieraniu wszechstronnego rozwoju uczniów i uczennic, ale nie da się go skutecznie realizować w pojedynkę. Potrzebne jest zaangażowanie i współpraca różnych osób w szkole i poza nią.

Wsparcie dyrektora/dyrektorki szkoły jest kluczowe w całym procesie.

Korzyści dla szkoły:

  • poszerzenie potencjału doradztwa zawodowego w szkole
  • nowe pomysły na rozwijanie kompetencji uczniów inspirowane rozwiązaniami wykorzystywanymi w biznesie
  • aktualizacja wiedzy o trendach i potrzebach rynku pracy
  • poszerzenie sieci kontaktów
  • promocja szkoły
  • usprawnienie przepływu informacji pomiędzy szkołą a biznesem
  • wsparcie ze strony biznesu w realizacji podstawy programowej z doradztwa zawodowego
  • rozwój kompetencji kadry w obszarze mentoringu

Zakres konsultacji dla dyrektorów:

SPOTKANIE 1: DIAGNOZA SYTUACJI (1 godzina)

Celem tej sesji będzie określenie za pomocą skalowania tego:
– gdzie jest dyrektor/szkoła/doradca w praktykach WSDZ (Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego)?
– co działa/co nie działa?
– po czym można poznać, że to działa lub nie działa – diagnoza stanu w konkretnych wskaźnikach

Wspólne przyjrzenie się temu, co stanowi największe wyzwanie i jak sam dyrektor/dyrektorka ocenia stan rzeczy.

SPOTKANIE 2: ROZWINIĘCIE POMYSŁÓW NA DZIAŁANIA, BUDOWANIE STRATEGII (1 godzina)

Celem tej sesji jest znalezienie odpowiedzi na pytania:
– co można zrobić żeby to, co dzieje się w szkole w ramach WSDZ działało jeszcze lepiej?
– co jest do zmiany?
– co wymaga pracy?
– stworzenie planu na rozwinięcie działań

Sesja ta będzie wykorzystywać elementy Action Learningu i pytań wokół zagadnień dotyczących strategii działania.

SPOTKANIE 3: WSPIERANIE POMYSŁÓW WYPRACOWANYCH W PARZE MENTORINGOWEJ PRZEZ SZKOLNEGO DORADCĘ ZAWODOWEGO ORAZ MENTORA Z BIZNESU (1 godzina)

Konsultacje poprowadzi:

KATARZYNA BRACHOWSKA-PRZENIOSŁO – psycholog, konsultant i trener Navigo Grupa. Absolwentka  psychologii Uniwersytetu  Jagiellońskiego. Certyfikowany doradca zawodowy. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie we wspieraniu procesów zarządzania ludźmi w organizacjach, szczególnie w zakresie oceny i doskonaleniu kompetencji społecznych i menadżerskich oraz planowaniu ścieżek rozwoju pracowników. Współtworzyła Sopocki Model Doradztwa Zawodowego, oparty i promujący interdyscyplinarną współpracę m.in. zacieśnienie relacji edukacja-biznes.