Działania dla szkół

Wiedza i dobre praktyki z biznesu w Waszej szkole Jak budować długotrwałe relacje między edukacją a biznesem? Jak pozyskać dla szkół „know-how” z rynku pracy? Jak najlepiej wykorzystać potencjał grona pedagogicznego? Jak wspierać uczniów w rozpoznaniu ich zainteresowań i zasobów aby umieli świadomie dokonywać wyborów zawodowych w oparciu o możliwości jakie daje im świat?.

Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie działań skierowanych do kadry gdańskich szkół, w których pracują osoby uczestniczące w procesie mentoringu odwróconego – Mentee.

Działania realizowane będą bezpłatnie od marca do maja 2022 r. Terminy warsztatów i konsultacji będą ustalane indywidulanie z każdą szkołą.

Działania dla szkół obejmują:

 • 2 dwugodzinne warsztaty dla rady pedagogicznej
 • 4 godziny indywidualnych lub grupowych konsultacji dla dyrektora

Korzyści dla szkół:

 • rozwój kompetencji kadry w obszarze mentoringu
 • pozyskanie kontaktów i wiedzy od przedstawicieli biznesu
 • usprawnienie przepływu informacji pomiędzy szkołą a biznesem
 • poszerzenie potencjału doradztwa zawodowego w szkole
 • nowe pomysły na rozwijanie kompetencji uczniów inspirowane rozwiązaniami wykorzystywanymi w biznesie
 • aktualizacja wiedzy o trendach i potrzebach rynku pracy

Zakres warsztatów dla grona pedagogicznego:

 • wkrótce więcej informacji

Warsztaty poprowadzą:

 • wkrótce więcej informacji

 

Zakres konsultacji dla dyrektorów:

 • wkrótce więcej informacji

Konsultacje poprowadzą:

 • wkrótce więcej informacji