Wiedza i dobre praktyki z biznesu w Twojej szkole

Jak wspierać młodzież w odkrywaniu pełni ich potencjału, świadomym kierowaniu swoim rozwojem i przygotowaniu na wyzwania, jakie postawi przed nimi świat i rynek pracy? Jak najlepiej wykorzystać potencjał szkoły i jej społeczności? Jak budować długotrwałe relacje między edukacją a biznesem? Jak pozyskać dla szkoły „know-how” z rynku pracy?

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER zaprasza kadrę i dyrektorów gdańskich publicznych szkół ponadpodstawowych do udziału w bezpłatnym projekcie „NOW-zawodowe wyzwania nowej generacji”.
Głównym elementem projektu jest program mentoringu odwróconego łączący szkolnych doradców zawodowych (w roli mentees) z pracownikami działów HR pomorskich firm (mentorami).
W trakcie projektu dobrani w pary przedstawiciele szkół i biznesu wspólnie stworzą pomysły na działania wspierające młodzież w odkrywaniu oraz rozwoju potencjału i kompetencji. Za inspirację posłużą dobre praktyki stosowane w firmach.

Rekrutacja trwa! Działania zaczynamy na początku lutego 2023 roku.
Link do formularza zgłoszeniowego

Program mentoringu odwróconego – wymiana wiedzy ekspertów w dwóch kierunkach, z biznesu do edukacji i odwrotnie

Mentoring to forma wymiany wiedzy i doświadczeń bazująca na partnerskiej relacji między uczestnikami. Mentoring odwrócony, który proponujemy w projekcie NOW, jest przeznaczony dla osób z dużym doświadczeniem w swojej dziedzinie, które chcą poznać inne branże.
W projekcie NOW rolę mentorów i mentorek będą pełnić doświadczone osoby z działów HR pomorskich firm. Do roli mentees zapraszamy szkolnych doradców zawodowych, pedagogów, kierowników szkolenia praktycznego z gdańskich, publicznych szkół ponadpodstawowych, którzy chcą bliżej poznać współczesny rynek pracy i dowiedzieć się, co warto robić aby jak najlepiej wspierać rozwój uczniów i uczennic.

Kogo zapraszamy do projektu w Twojej szkole i dlaczego?
• osobę prowadzącą zajęcia z doradztwa zawodowego (w tym pedagogów, kierowników szkolenia praktycznego)
• dyrektora/dyrektorkę
Długofalowym celem projektu jest wprowadzenie trwałej zmiany w realizacji zajęć doradztwa zawodowego w Twojej szkole. Zmiana w szkole nie może zajść bez dyrektora/dyrektorki dlatego jego/jej udział w 3 jednogodzinnych spotkaniach jest niezbędny.
Doradztwo zawodowe ma wielki potencjał we wspieraniu wszechstronnego rozwoju uczniów i uczennic, ale nie da się go skutecznie realizować w pojedynkę. Potrzebne jest zaangażowanie i współpraca różnych osób w szkole i poza nią.
Wsparcie dyrektora/dyrektorki szkoły jest kluczowe w całym procesie.

Korzyści dla osoby prowadzącej zajęcia z doradztwa zawodowego z udziału w projekcie

• rozwój osobisty i zawodowy
• wsparcie przy tworzeniu pomysłów na ciekawe działania dla młodzieży i realizację podstawy programowej z doradztwa zawodowego
• relacja z doświadczoną, dobraną osobą z biznesu
• przydatne narzędzia do realizacji zajęć, które poznasz na specjalnych warsztatach
• wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych i liderskich
• duża elastyczność czasowa i tematyczna
• poszerzenie sieci kontaktów z osobami z edukacji i biznesu
• dostęp do eksperckiej wiedzy Mentora z biznesu
• pozyskanie praktycznej wiedzy o potrzebach i wymaganiach aktualnego rynku pracy i działaniach firm
Korzyści dla szkoły uczestniczącej w projekcie
• poszerzenie potencjału doradztwa zawodowego w szkole
• wsparcie ze strony biznesu w realizacji podstawy programowej z doradztwa zawodowego
• nowe pomysły na rozwijanie kompetencji uczniów inspirowane rozwiązaniami wykorzystywanymi w biznesie
• aktualizacja wiedzy o trendach i potrzebach rynku pracy
• poszerzenie sieci kontaktów
• promocja szkoły
• usprawnienie przepływu informacji pomiędzy szkołą a biznesem
• rozwój kompetencji kadry w obszarze mentoringu

O projekcie słowami uczestników i uczestniczek edycji pilotażowej
W edycji pilotażowej programu mentoringu odwróconego uczestniczyło kilka gdańskich szkół ponadpodstawowych: Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum, Ekonomik Gdańsk – Technikum nr 11, V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku, Topolówka, XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku, Pomorskie Szkoły Rzemiosł im. Wiesława Szajdy, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.

Oto, co powiedzieli nauczyciele i przedstawiciele biznesu, którzy brali udział w pilotażu programu:
„Moja mentorka pomogła mi na nowo poczuć trójmiejski rynek pracy i wspiera mnie przy tworzeniu narzędzi, abym mogła analizować pracodawców pod kątem praktyk, na które wyślę uczniów. Zależy mi, żeby zarówno dla nich, jak i dla uczniów ten czas był dobrze zaplanowany, aby nikt nie miał poczucia straty czasu. Chcę tak przygotowywać praktyki, aby były bardziej nastawione na ucznia”.

„Moja mentee chciała dowiedzieć się, jak wyglądają rzeczywiste sposoby rekrutacji i trendy na rynku pracy. Razem z grupą 25 licealistów uczestniczyła w warsztatach dotyczących rynku IT. Oprócz mnie warsztaty prowadzili również moi koledzy z firmy – praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży. Uważam, że spotkanie było bardzo wartościowe zarówno dla mentee i jej uczniów, jak i też dla mnie i mojej firmy. Młodzież miała możliwość usłyszenia, jak realnie wygląda praca w sektorze IT i dowiedziała się od praktyków co trzeba zrobić, aby móc pracować w branży”.

„Dopiero zaczęłam studia z doradztwa zawodowego, mój mentor wspiera mnie w odkrywaniu nowych narzędzi i nabieraniu kompetencji doradcy”.

„Dzięki projektowi postanowiliśmy wdrożyć w szkole system doradztwa w oparciu o firmy, w których pracują rodzice uczniów i uczennic”.

„Pokazałam mojej mentee swoje narzędzia pracy jako HR i teraz pracujemy nad tym, aby sama mogła z nich korzystać po zakończaniu projektu”.

„Kiedy odwiedziłam swoją mentee w szkole, byłam zdziwiona, jak wiele tam się dzieje. Udało mi się zobaczyć codzienność nauczycieli i ich wyzwania. Dowiedziałam się, że w szkołach również jest kłopot z utrzymaniem pracowników”.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu mentoringowego.
Link do strony projektu

Jesteś zainteresowany(a) projektem, ale potrzebujesz więcej szczegółów? Skontaktuj się z koordynatorką mailowo – a.abakanowicz(at)inkubatorstarter.pl lub telefonicznie 58 731 65 85

Organizator pojektu: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER
Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.